Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

2021
Diagnoosina työtön – Masennusta ja työelämän ulkopuolisuutta kuvaavat kirjoitukset 1900-luvun lopun suomalaisessa arkikulttuurissa. (Artikkeli on Open Access.)
Historiallinen Aikakauskirja 2/2021. 238–251.

2019
Käsityksiä masennuksesta ja itseen kohdistuvasta negatiivisuudesta 1900-luvun lopun psykologian opinnoissa.
Teoksessa Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva & Annastiina Mäkilä (toim.) Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus.
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 125, Jyväskylän yliopisto. 354 s. ISBN: 978-951-39-7705-4, ISSN 1457-6899 .

2019
Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva ja Annastiina Mäkilä: Hulluus kulttuurisena kysymyksenä.
Teoksessa Saara Jäntti, Kirsi Heimonen, Sari Kuuva & Annastiina Mäkilä (toim.) Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus.
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 125, Jyväskylän yliopisto. 354 s. ISBN: 978-951-39-7705-4, ISSN 1457-6899.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit

2020
Heini Hakosalo ja Annastiina Mäkilä: Epidemiahistoria mediassa
kevään ja kesän 2020 aikana
.

Tiede & Edistys 4/2020. 434440.

2018
Miten mielen toiminta ymmärrettiin psykologiassa ja psykiatriassa 1900-luvun loppupuolen Suomessa?
Vammaisuuden vaiettu historia -hankkeen blogi 18.12.2018.

2018
The Dawn of Diagnostic Culture: Contemporary Depression in Finland
Synapsis – A health humanities journal 19.11.2018.

2018
Masennuksen moninainen lähihistoria.
Ilmiö – Sosiologinen media kaikille 6.6.2018.

2018
Jari Eilola, Petteri Impola, Annastiina Mäkilä ja Anna Niiranen: Alati ajankohtainen terveys.
J@rgonia. Teemanumero: Terveys, yksilö ja yhteiskunta. Vol. 16, nro 31, 2018.

2017
Mikä on seuraava askel hyvinvointiyhteiskunnan jälkeen?
Agricolan kirja-arvostelut 14.6.2017.

2016
Tunteiden historian tutkimusverkosto perustettiin Tampereella.
Historiallinen Aikakauskirja 4/2016.

2009
Yliopistollisten opinnäytteiden julkaiseminen internetissä.
Ennen ja nyt – Historian tietosanomat.

2008
Paikallishistorian teosta oppia työelämään.
Ennen ja nyt – Historian tietosanomat.

2008
CLIOHnet tulevan tohtorin asialla.
Ennen ja nyt – Historian tietosanomat.

2008
Historian tutkijakoulussa pohdittiin kansallista historiaa.
Ennen ja nyt – Historian tietosanomat.

2007
Viro ja Suomi muistoissamme. Dosentti Martti Turtolan haastattelu.
Ennen ja nyt – Historian tietosanomat.
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

2019
Käytäntöjen lisäksi on keskusteltava arvoista ja laajemmista käsityksistä.
Mad in Finland – Hulluna Suomessa. 8.4.2019.

2018
Ihmisenä olemisen häpeä ei ole historiallisesti vääjäämätöntä.
Turun sanomat. Mielipiteet. 19.8.2018.

2016
Historiatieteiden tohtorikoulutettavat verkostoja kokemassa.
Hiiskuttua – Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen verkkolehti 2/2016.

2016
Monipuolisesti julkaisemisesta.
Hiiskuttua – Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen verkkolehti 1/2016.

2012
Enar shadow report 2010–2011, Racism and related discriminatory practices in Finland.
European Network against Racism (ENAR), Brussels.

2011
Racist Violence in Finland. Maaraportti.
European Network against Racism (ENAR), Brussels.

2011
Tieteellinen kirjoittaminen historia-alan verkkojulkaisuissa.
Agricola – Suomen historiaverkko, Ennen ja nyt – Historian tietosanomat