Käsitykset mielen toiminnasta, mielen terveydestä ja sairaudesta, normaalisti toimivasta mielestä ja kokijalleen häpeää tuottavasta mielen toiminnasta ovat jatkuvassa muutoksessa. Samassakin ajassa ja paikassa saattaa olla toisistaan eriäviä käsityksiä eri ryhmien välillä.

Minua kiinnostavat ensisijaisesti juuri käsitykset eli miten asioita on ajateltu ja miksi. Masennuksesta on tällä vuosituhannella kasvanut aivan omanlaisensa asia, josta kaikilla on vahvoja mielikuvia, mutta joka on diagnoosien kautta muuttunut oleelliseksi osaksi yhteiskunnallista, mutta myös kolmannen ja yksityisen sektorin toimintaa.

Muutos alkoi 1900-luvun lopulla ja siinäkin on erotettava ryhmiä toisistaan. Mitä tapahtui Yhdysvalloissa, mitä turkulaisissa asiantuntijakulttuureissa ja mitä suomalaisessa arkikulttuurissa ovat kaikki nykyisten asiantuntijakäsitysten kannalta oleellisia tapahtumia, mutta toisistaan poikkeavia ja omilla säännöillään kulkeneita muutoksia.

Väitöskirjassani tutkin, miten masennus käsitettiin Suomessa 1900-luvun lopulla. Tutkimuskohteenani ovat sekä arkiset Suomen sisäiset käsitykset että tulevien mielenterveyden ja terveyden ammattilaisten käsitykset Turun yliopistossa.


 

Nyky-Suomessa säätiöiden merkitys tutkimustyön mahdollistamisesta on korostunut, joten on asiallista esitellä myös väitöskirjatyöskentelyäni rahoittaneet tahot.